KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 22/2/2021 đến ngày 28/2/2021)

Kế hoạch