KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)

Kế hoạch