KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)

Kế hoạch