KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021)

Kế hoạch