KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021)

Kế hoạch