KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)

Kế hoạch