KẾ HOẠCH BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ CHỈ HUY, ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG CSGT-TT-CĐ CATX Bỉm Sơn (Ngày 20 tháng 01 năm 2020 đến ngày 26 tháng 01 năm 2020)

 

Tin liên quan