KẾ HOẠCH BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ CHỈ HUY, ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG của CSGT-TT-CĐ Công an TX Bỉm Sơn (Ngày 10 tháng 02 năm 2020 đến ngày 16 tháng 02 năm 2020)

 

Tin liên quan