KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN của CSGT-TT-CĐ Công an TX Bỉm Sơn (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)

 

Tin liên quan