KẾ HOẠCH tăng cường các giải pháp bảo đảm TTXH, TT, ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới của Công an huyện Thường Xuân

CÔNG AN TỈNH THANH HOÁ

CÔNG AN HUYỆN THƯỜNG XUÂN

----------------------

Số: 138/KH-CATX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------------

         Thường Xuân, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự xã hội,

trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới

----------------------

 

          Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-CAT-PC08 ngày 17/12/2019 của Giám đốc Công an tỉnh về Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự xã hội, trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới. Công an huyện Thường Xuân xây dựng và triển khai kế hoạch trên địa bàn huyện Thường Xuân với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT cho người dân tham gia giao thông và sinh sống dọc trên các tuyến đường thủy nội địa.

2. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đường thủy nội địa phải được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) trên lĩnh vực đường thủy nội địa, không để xảy ra các điểm phức tạp, "điểm đen" về TNGT đường thủy.

3. Chỉ huy và cán bộ chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết không để xảy ra sai phạm, vi phạm quy trình công tác chế độ công tác, ứng xử có văn hóa, vì nhân dân phục vụ, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực. Nghiêm cấm mọi hành vi bao che, can thiệp vào việc xử lý vi phạm trên lĩnh vực đường thủy nội địa; mọi hành vi sai phạm đều phải được xem xét, xử lý kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật và của ngành.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác tham mưu

Công an huyện chủ trì, chủ động đề xuất Huyện ủy, UBND huyện, Ban ATGT huyện chỉ đạo

- Giao trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các ban, ngành là thành viên Ban ATGT huyện nếu để xảy ra phức tạp về TTATGT nói chung và TTATGT đường thủy nội địa nói riêng trên địa bàn và lĩnh vực phụ trách mà không chỉ đạo giải quyết hoặc chỉ đạo không hiệu quả.

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đánh giá xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với các tuyến, địa bàn để xảy ra các vấn đề bức xúc, nổi cộm về TTATGT đường thủy nội địa như: khai thác cát, sỏi dưới lòng sông trái phép, bến khánh ngang sông không phép...

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, trật tự an toàn xã hội trên đường thủy, tập trung các tuyến trọng điểm, có nhiều hoạt động chở người bằng phương tiện đường thủy (sông Chu, lòng Hồ Cửa Đạt), chủ bến đò, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và nhân dân thường xuyên đi lại, tham gia giao thông trên tuyến đường thủy.

- Chủ động tham mưu cho Ban ATGT huyện chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn bố trí lực lượng, thường xuyên tại các bến đò chở người trên đường thủy, kiên quyết cấm, không cho xuất bến với các phương tiện không đủ điều kiện an toàn; đồng thời có biên pháp xử lý nghiêm khắc đối với những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

2. Công tác phối hợp bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa

Trên cơ sở chức năng niệm vụ được giao Đội CSGT-TT-CD và Công an các xã, thị trấn có tuyến đường thủy nội địa:

- Thông qua công tác ĐTCB, tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông đường thủy nội địa để tham mưu, đề xuất phương án tổ chức lại giao thông cho phù hợp với thực tiễn, khắc phục kịp thời các bất hợp lý trong tổ chức giao thông; bổ sung, hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu đường thủy nội địa, mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đường thủy nội địa; các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông.

- Phối hợp trong công tác tuyên truyền hướng dẫn quy định về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông thủy và công tác quản lý phương tiện thủy nội địa trên tuyến, địa bàn phụ trách; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn gioa thông thủy nội địa; việc triển khai thực hiện các cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước", "Bến đò an toàn"...

3. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự xã hội; trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

- Chủ động triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực đường thủy bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp với tính chất, địa bàn, đặc điểm dân cư. Tập trung tuyên tuyền, phổ biến về quy tắc giao thông đường thủy nội địa; các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, các điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, đặc biệt là về điều khiển phương tiện phải có chứng chỉ chuyên môn, không sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện và không chở quá tải trọng theo quy định; lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, chấp hành pháp luật về TTATGT gắn với công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên tuyến đường thủy nội địa.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước", "Bến đò an toàn"; tăng cường thời lượng đưa tin bài có nội dung tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn giao thông thủy trên các phương tiện thông tin như đài truyền thanh- truyền hình huyện, đai phát thanh của các xã thị trấn...

4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các giải pháp thiết lập trật tự, kỷ cương về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm

Trên cơ sở tuyến, địa bàn phụ trách, Đội CSGT-TT-CĐ và Công an các xã có tuyến đường thủy nội địa

- Chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSGT; trọng tâm là công tác điều tra cơ bản tuyến đường thủy, xây dựng và sử dụng cộng tác viên bí mật để nắm chắc tình hình TTXH, TTATGT làm căn cứ xây dựng kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đường thủy nội địa có trọng tâm, trọng điểm.

- Nắm chắc và dự báo sát tình hình vi phạm pháp luật trên các tuyến và địa bàn để bố trí lực lượng phù hợp, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp ngay khi mới phát sinh.

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm, tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT, TTXH trên đường thủy và các vi phạm pháp luật khác, phòng ngừa TNGT đường thủy nội địa.

- Hằng năm chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh triển khai kế hoạch đảm bảo TTATGT đường thủy trong mùa mưa bão, kế hoạch đảm bảo an toàn hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa ngang sông, trên sông.

- Triển khai đồng bộ, nghiêm túc các biện pháp để kiềm chế, giamrv TNGT , chủ động xây dựng các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm là hoạt đọng khai thác cát, sỏi trên longfd sông gây bức xúc trong dư luận.

5. Nâng cao năng lực, chế độ chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

5.1. Công an huyện phối hợp với phòng PH10, phòng PV01 tham mưu cho Giám đốc công an tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai xây dựng nơi tạm giữ phương tiện thủy vi phạm hành chính phục vụ công tác tạm giữ phuongq tiện, xử lý vi phạm theo quy định.

- Tiếp nhận, triển khai các điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát đường thủy đã được chính phủ phê duyệt, trọng tâm là:

+ Trang bị thiết bị định vị vệ tinh, thiết bị giám sát hành trình và thiết bị nhận dạng tự động AIS (hệ thống thông tin liên lạc trợ giúp hàng hải) cho tàu, xuồng CAND tuần tra, kiểm soát. Đồng thời phối hợp với Sở GTVT chia sẻ giữ liệu phương tiện thủy để phối hợp, quản lý bảo đảm TTATGT.

+ Trang cấp các thiết bị chuyên dụng, trang phục cho lực lượng Cảnh sát đường thủy phù hợp với đặc thù của lực lượng; xây dựng kế hoạch rà soát phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ đã trang bị cho lực lượng Cảnh sát đường thủy để đánh giá hiệu quả và đề xuất sửa chữa, bão dưỡng, trang cấp mới.

5.2. Đội Cảnh sát GT-TT-CĐ và các xã, thị trấn có tuyến đường thủy nội địa:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong khi thực thi nhiệm vụ. Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực.

- Phát động phong trao thi đua "Nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tư thế, tác phong vì nhân dân phục vụ" trong lực lượng CSGT. Thực hiện nghiêm túc việc khen thưởng đối với các trường hợp có thành tích xuất sắc đồng thời kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ thuật, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn. Nâng cao trình độ, năng lực cho CBCS theo hướng ổn định và chuyên sâu, quan tâm công tác đào tạo với phương châm "Tự đào tạo, tự bồi dưỡng, đào tạo lại" để đáp ứng yêu cầu công tác.

5.3. Đội Tham mưu - tổng hợp, phối hợp với Đội Cảnh sát GT-TT-CĐ: Tiến hành rà soát, bố trí, điều động, quản lý, sử dụng cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát đường thủy hợp lý, khoa học, hiệu quả, phù hợp với trình độ, chuyên môn được đào tạo. Nghiên cứu chế độ chính sách phù hợp với số thuyền truyển và máy trưởng.

5.4. Đội Cảnh sát GT-TT-CĐ chủ trì, phối hợp với Đội Tham mưu - tổng hợp và Công an các xã, thị trấn có tuyến đường thủy: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn lực lượng CSGT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trên địa bàn toàn huyện; biên soạn đề cương báo cáo để hướng dẫn các đơn vị công an cấp huyện thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch này thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Các phòng chức năng liên quan và Công an cấp huyện có tuyến đường thủy nội địa chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Kế hoạch thực hiện của các đơn vị gửi về Công an huyện (qua đội Cảnh sát GT-TT-CĐ) trước ngày 10/01/2020.

- Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng (theo đề cương do Đội Cảnh sát GT-TT-CĐ hướng dẫn) và báo cáo về Công an huyện (qua Đội Cảnh sát GT-TT-CĐ) trước ngày 14 của tháng báo cáo để theo dõi, đánh giá.

- Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện hàng năm (theo đề cương do Đội Cảnh sát GT-TT-CĐ hướng dẫn) và báo cáp về Công an huyện trước ngày 10/12 của  năm để tổng hợp, báo cáo Công an tỉnh theo quy định.

3. Giao Đội Cảnh sát GT-TT-CĐ chủ trì, phối hợp Đội Tham mưu - Tổng hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo  theo quy định.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Công an huyện (qua đội Cảnh sát GT-TT-CĐ) để được chỉ đạo, hướng dẫn./. 

Nơi nhận:

- GĐCA tỉnh – qua PV01; PC08 (để b/cáo);

- Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện (để b/cáo);

- Ban ATGT huyện (để b/cáo);

- Trưởng CA huyện (để b/cáo);

- Các đội nghiệp vụ, đồn CA Cửa Đạt (để t/hiện);

- Công an các xã (để t/hiện);

- Lưu CATX.

KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

 

(Đã ký)

 

 

Trung tá Vi Văn Hưng

 

 

Tin liên quan