KẾ HOẠCH Tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT tuần của Công an huyện Nga Sơn (Từ ngày 13 tháng 01 năm 2020 đến ngày 19 tháng 01 năm 2020)

 

Tin liên quan