Kế hoạch Tuần 40 Đội CSGT số 2 Phòng PC08 (Từ ngày 27/9 - 03/10/2021)

 

Nguồn: Đội CSGT Số 2 - Phòng PC08
Thăm dò ý kiến