Kế hoạch Tuần 40 Trạm CSGT Quảng Xương Phòng PC08 (Từ ngày 27/9 - 03/10/2021)

 

Nguồn: Trạm CSGT Quảng Xương-PC08
Thăm dò ý kiến