Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư

Sáng 15/10/2021, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị…
Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu Công an các địa phương. Tại điểm cầu Công an Thanh Hoá, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự; Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Bí thư cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ cơ sở, uỷ viên UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh dự hội nghị…
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng và có giao cho Ban Chấp hành Trung ương khoá mới xem xét sửa đổi một số nội dung cho phù hợp. Thực hiện chủ trương trên, ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Quy định số 24-QĐ/TW, Quy định thi hành Điều lệ Đảng và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Ngày 28/9/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII cũng đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì hội nghị
Tại hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 4/10 đến ngày 7/10; báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản về Quy định số 24 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Bên cạnh đó, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản về Quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và một số điểm mới trong Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an Thanh Hoá
Kết luận hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp uỷ Đảng, người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phát huy trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung trên và lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới trong phạm vi phụ trách cùng thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan có chức năng tham mưu đề xuất, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo theo quy định./.
Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu