Đảng ủy Công an Trung ương: Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Sáng 01/10/2021, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên trong Công an nhân dân. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân… Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Bộ Công an tới Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.
PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt, 
phổ biến những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tại điểm cầu Công an Thanh Hóa, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng và Công an một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng tham dự...
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong trực tiếp truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định việc học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an gắn với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” là thực sự thiết thực, hiệu quả và được triển khai một cách bài bản, khoa học. Qua đó đã giúp cho lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người CBCS Công an trong lòng nhân dân; đồng thời tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo và nêu gương vào trong công tác và sinh hoạt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân…
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an Thanh Hóa
Để việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đi vào chiều sâu, thiết thực, đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức đề nghị cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân tiếp thu các nội dung chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt, vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tốt, thiết thực...
Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu