Bộ Công an: Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua liên quan đến công tác công an.

     Ngày 13/5, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và 11 có liên quan đến công tác Công an bằng hình thức trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
 

     Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá. Tham dự tại điểm cầu còn có lãnh đạo các phòng  Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã, thành phố và các Trại giam đóng quân trên địa bàn Thanh Hóa.
     Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, tổ chức thi hành pháp luật là hiện thực hóa kết quả của hoạt động lập pháp vào thực tiễn cuộc sống, là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Chính phủ và các bộ, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức khác đã được quy định trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Đặc biệt nhiều nội dung các luật có liên quan đến quyền công dân, quyền con người nhất là trong bối cảnh lực lượng Công an đang chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ thủ công bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang phương thức điện tử áp dụng công nghệ số, tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chủ trì bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện vai trò nòng cốt trong ngăn ngừa, phòng, chống đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và nhiều vấn đề thực tại trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội hiện nay…

 

    Các văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến, quán triệt trong hội nghị này là các đạo luật rất quan trọng do Bộ Công an chủ trì, đề xuất xây dựng hoặc có liên quan trực tiếp đến công tác Công an; trong đó, có nhiều đạo luật, nghị quyết mang tính “đột phá” tạo cơ sở pháp lý để các lực lượng trong CAND thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, trật tự, an toàn xã hội và tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa


Mục đích của hội nghị lần này là phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Cư trú năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có kết hợp với việc phổ biến, tuyên truyền về nội dung của các đạo luật khác, các văn bản quy phạm pháp luật trong bối cảnh hiện tại để các cấp trong CAND nhận thức đầy đủ, chủ động áp dụng thống nhất, hiệu quả, đúng quy định trong quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, việc tổ chức hội nghị là nhiệm vụ quan trọng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành vào thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, đặc biệt trong tình hình hiện nay khi lực lượng CAND đang cùng với cả nước thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và 11, triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có hiệu quả ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành.
 

     Phát biểu kết luận tại điểm cầu Công an Thanh Hoá, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã khẳng định: Đối với Bộ Công an và Công an các cấp, việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng chí yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần tập trung nghiên cứu, nhận thức đầy đủ và triển khai nghiêm túc, thống nhất, có hiệu quả, đúng quy định các văn bản Luật đã được Quốc hội thông qua, nhất là một số Luật quan trọng hiện nay, như: Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng chống ma tuý…/.
 

Tác giả: Hà Phương
Tin liên quan