UBND tỉnh Thanh Hóa: Triển khai Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”

Sáng 01/11/2019, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh… 

 

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh trao các Quyết định điều động CBCS về 
đảm nhiệm chức danh công an xã

 

Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4.366/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (gọi tắt là Đề án Công an xã chính quy). Theo nội dung Đề án, trong năm 2019, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ chuẩn bị lực lượng, điều động 575 cán bộ, chiến sĩ bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 109 xã, thị trấn. Trong đó, đợt 1/2019 điều động 253 cán bộ, chiến sĩ bố trí đảm nhiệm các chức danh công an tại 60 xã, thị trấn (hoàn thành xong trước ngày 30/10/2019); đợt 2 điều động 322 cán bộ, chiến sỹ tại 49 xã, thị trấn (hoàn thành xong trước ngày 25/11/2019).

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai quán triệt nội dung cơ bản của Đề án, đồng thời trao Quyết định điều động 253 cán bộ, chiến sĩ đợt 1 năm 2019 đến đảm nhận chức danh công an xã, trong đó có 122 đồng chí đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã và 131 đồng chí công an viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là chủ trương lớn của Bộ Chính trị nhằm chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Là tỉnh có số đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất toàn quốc (635 đơn vị hành chính cấp xã), trong đó 100% xã, thị trấn chưa được bố trí công an chính quy. Để triển khai có hiệu quả Đề án, đồng chí Thứ trưởng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương phải tổ chức quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về việc triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tiến tới chính quy hóa lực lượng công an xã. Công an tỉnh Thanh Hóa với trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án cần khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí, sắp xếp lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trong đợt 1/2019 sớm tiếp nhận địa bàn, nhiệm vụ và đi vào hoạt động sớm; chủ động xây dựng nguồn cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn và được tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng công tác ở cơ sở để bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã theo đúng lội trình của Đề án; chủ trì phối hợp với các ngành là thành viên ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Đối với các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã cần tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Đề án; khẩn trương bố trí lại Công an xã, thị trấn hiện nay, bố trí cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ; bàn giao nhiệm vụ, bảo đảm chậm nhất ngày 10/11/2019 Công an chính quy chính thức đi vào hoạt động…

Tin liên quan