Công an huyện Bá Thước: Xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Bá Thước có 188 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, trong đó có 72 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; 33 cơ sở kinh doanh karaoke; 146 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 67 cơ sở kinh doanh dịch vụ khí dầu hoá lỏng (san chiết gas)...

Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Bá Thước đã tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là chủ các cơ sở nghề kinh doanh có điều kiện chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật.

Riêng Công an huyện Bá Thước đã tập trung rà soát, phân loại, đánh giá và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các cơ sở ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn. Nhờ đó, trong năm 2021 tỷ lệ các vụ việc vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, qua công tác kiểm tra đột xuất và định kỳ chấn chỉnh việc chấp hành các quy định, điều kiện về ANTT của các cơ sở kinh doanh, Công an huyện Bá Thước đã phát hiện, xử lý 19 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước 14.450.000 đồng.  Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu là: Tài sản cầm cố để không đúng nơi đăng ký; các cơ sở karaoke vi phạm các quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện; san chiết gas trái phép. Thu hồi một giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh Karaoke Sông Quê ở Điền Trung, Bá Thước trong thời gian 6 tháng do vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.              

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến