Điều động, bố trí CBCS công an huyện Vĩnh Lộc đảm nhiệm các chức danh công an xã

Thực hiện Đề án của UBND tỉnh về “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã”, vừa qua huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án và công bố quyết định của Giám đốc công an tỉnh, điều động, bố trí CBCS công an chính quy đến đảm nhận các chức danh công an xã năm 2019…

Là địa bàn còn nhiều khó khăn, trong năm 2019 căn cứ vào lộ trình của Đề án, huyện Vĩnh Lộc đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án, đồng thời rà soát, sắp xếp và chuẩn bị các điều kiện, tiêu chuẩn, tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng công tác nghiệp vụ cơ sở cho số cán bộ nguồn.

Riêng các phòng, ban, đơn vị có liên quan đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tiến hành sắp xếp, cải tạo, sửa chữa phòng làm việc và tận dụng các cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của các xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, khu phố dôi dư để bố trí nơi ở, nơi làm việc cho lực lượng công an chính quy. Công an huyện Vĩnh Lộc cũng đã trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để lực lượng công an chính quy sau khi tăng cường về công an xã, thị trấn có đủ điều kiện để nhanh chóng hoạt động.

Trao quyết định điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã 
tại huyện Vĩnh Lộc

 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định điều động, bố trí 13 CBCS công an chính quy đến đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn. Trong đó điều động 09 đồng chí đến đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó và công an viên tại thị trấn Vĩnh Lộc; 04 đồng chí đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã Vĩnh Thịnh.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, CBCS Công an thị trấn Vĩnh Lộc và xã Vĩnh Thịnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công, bố trí lực lượng theo dõi, nắm bắt địa bàn và tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020./.

Tác giả: Huy Hoàng