Hiệu quả chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội ở Triệu Sơn

Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế và kéo giảm tội phạm. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là lực lượng Công an và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng Nhân dân, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Triệu Sơn nói chung, 3 xã, thị trận trọng điểm được chuyển hóa nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật đã được kiềm chế và giảm dần.

Là một trong những địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về TTATXH, ngay sau khi Giám đốc Công an tỉnh có chủ trương về chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH tại 88 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, Công an huyện Triệu Sơn đã chủ động bám sát nội dung kế hoạch chuyển hoá địa bàn để nghiên cứu, đánh giá tình hình ANTT tại địa bàn các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, xác định 3 địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tội phạm hình sự, ma tuý cần tập trung chuyển hoá, đó là: Thị trấn Triệu Sơn, xã Hợp Thành và xã Đồng Lợi.

Để cụ thể hóa các nội dung chuyển hóa địa bàn, Công an huyện Triệu Sơn đã chủ động rà soát, phân loại, đánh giá tình hình, xác định rõ nguyên nhân và nguồn gốc phát sinh tội phạm ở từng địa bàn, từ đó tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền huyện và các xã thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác chuyển hoá địa bàn, bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở.

Công an thị trấn Triệu Sơn kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn

Trung tá Vũ Thị Lan, Trưởng Công an thị trấn Triệu Sơn cho biết: Kể từ khi bắt đầu chuyển hóa địa bàn trong điểm, Công an thị trấn Triệu Sơn đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển hóa. Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế ở địa phương, chúng tôi đã lựa chọn 2 nội dung trọng tâm để tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm đó là: Làm chuyển biến rõ nét nhất về tình hình tội phạm ma túy cũng như về tội phạm vi phạm trật tự an toàn xã hội. Đây là những vấn đề nhức nhối đã tồn tại nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết triệt để. Chính vì vậy, trong thời gian chuyển hóa địa bàn trọng điểm, chúng tôi đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từ công tác nắm tình hình, sàng lọc, phân loại từng đối tượng, từng địa bàn để có các giải pháp đấu tranh triệt xóa. 

Xác định lấy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm là khâu “đột phá”, Công an thị trấn Triệu Sơn đã linh hoạt, đổi mới cả nội dung và hình thức tuyên truyền, như: Thiết lập các nhóm Zalo, facebook kết nối với người dân ở các khu phố, thôn xóm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân biết, cảnh giác phòng ngừa, tố giác tội phạm. Cùng với đó, tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân, đồng thời tiến hành tổng kiểm tra cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn trên địa bàn, không để phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT… Qua đó đã tạo được hiệu ứng tích cực và làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

 Mô hình camera với ANTT ở thị trấn Triệu Sơn đã phát huy hiệu quả tích cực
 trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Ông Nguyễn Hùng Vương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Triệu Sơn cho biết: Chúng tôi đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành những nghị quyết chuyên đề về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, phương án, phân công cụ thể nhiệm vụ cho UBND, MTTQ các cấp, các đoàn thể và lực lượng Công an thị trấn thực hiện cụ thể các nội dung chương trình trong việc thực hiện chuyển hóa địa bàn. Đến nay đạt được rất nhiều kết qủa tương đối nổi bật. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, sự tham gia của nhân dân trong phát hiện và tố giác tội phạm có nhiều chuyển biến rõ rết. Trong 5 tháng chuyển hóa, địa bàn không xảy ra những sự việc nổi cộm, phức tạp về ANTT.

Cùng với thị trấn Triệu Sơn, xã Hợp Thành và xã Đồng Lợi cũng là 2 địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH cần được chuyển hóa. Xuất phát từ tình hình, đặc điểm và tính chất địa bàn, lực lượng Công an 2 xã Hợp Thành và Đồng Lợi một mặt đã được tăng cường, bổ sung, kiện toàn đội ngũ chỉ huy, bố trí cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chuyển hóa địa bàn. Mặt khác, chú trọng xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các lực lượng làm làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở như lực lượng dân phòng, tổ bảo vệ dân phố, tổ hòa giải; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, như các mô hình: Camera ANTT, bảo đảm ANTT vùng giáp ranh, Cổng trường, khu phố tự quản, vv...

Công an xã Đồng Lợi tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định
 của pháp luật, tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm

Cùng với đó, lực lượng Công an các xã trọng điểm đã thường xuyên gặp gỡ, gọi hỏi số đối tượng có nguy cơ phạm tội, nhất là số đối tượng hình sự, ma túy và thanh, thiếu niên hư để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó kịp thời nắm bắt và phối hợp với gia đình, các tổ chức chính trị, xã hội trong việc quản lý, cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ những đối tượng này tiến bộ. Ông Lê Văn Thạo, thôn Vân Long, xã Đồng Lợi phấn khởi cho biết: “Nếu như trước kia, hàng năm trên địa bàn xã xảy ra 7- 8 vụ việc phức tạp về ANTT, thì những tháng gần đây khi lực lượng Công an chính quy về xã tập trung thực hiện chuyển hóa địa bàn thì người dân cảm thấy rất hài lòng và yên tâm vì ANTT đã được giữ vững”.

Với nhiều cách làm quyết liệt và linh hoạt, từ đầu năm 2023 đến nay tình ANTT trên địa bàn huyện Triệu Sơn nói chung, các xã, thị trấn trọng điểm chuyển hóa về TTATXH nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, ANTT được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự giảm sâu so với trước; không để tội phạm, nhất là tội phạm băng ổ nhóm, tội phạm ma túy, cố ý gây thương tích hoạt động lộng hành, nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy đã bị triết xóa, không để hình thành các điểm, tụ điểm mới. Các chỉ tiêu về chuyển hóa địa bàn trên địa bàn đều đạt kế hoạch đề ra. Ý thức chấp hành nghiêm pháp luật của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng và bền vững.

Từ khi thiết lập các nhóm Zalo, facebook kết nối với người dân, công tác thông tin tuyên truyền, 
cảnh báo tội phạm và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về các vấn đề liên quan đến ANTT 
cho lực lượng Công an đã nhanh chóng, thuận lợi hơn

Ông Lê Phú Quốc, Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn khẳng định: Sau 5 tháng thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn, tình hình ANTT tại các địa bàn được chuyển hóa đã đạt được những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận. Vai trò của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyển hóa được nâng lên rõ rệt. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT, phòng ngừa tội phạm được chú trọng, đảm bảo nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả. Đến thời điểm này, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và giảm 30% so với cùng kỳ; không để xảy ra các vụ việc phức tạp nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân”.

Những kết quả đạt được trong công tác chuyển hóa địa bàn ở huyện Triệu Sơn tuy chỉ là bước đầu nhưng đã khẳng định đây là giải pháp đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, đã và đang phát huy hiệu quả trong việc kiềm chế và kéo giảm tội phạm cần tiếp tục được triển khai trong thời gian tới./.

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu