Huyện Hà Trung: Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019

Sáng 6/1/2020, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Hà Trung đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng – an ninh năm 2020…

Năm 2019, huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hà Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Quốc phòng – An ninh, giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, lực lượng Công an, quân đội huyện đã phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh góp phần xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Hà Trung đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của huyện Hà Trung trong công tác quốc phòng an ninh. Đồng thời nhấn mạnh: Trong năm 2020, tình hình trong nước, thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh, do đó các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang trong huyện cần phải nhận thức đúng những nguy cơ tiềm ẩn gây phức tạp. Từ đó tập trung tham mưu và triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả. Riêng lực lượng vũ trang cần tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền trên mọi lĩnh vực góp phần tích cực vào công tác giáo dục quốc phòng – an ninh đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

 

Các tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc 
trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019

 

Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019, huyện Hà Trung có 17 tập thể và 15 cá nhân được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh./.

Tác giả: Huy Hoàng