Huyện Ngọc Lặc: triển khai thực hiện đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn”

Ngày 26/12/2019, UBND huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn” …

Thực hiện Đề án của UBND tỉnh về “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu bố trí công tác thực tiễn của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định điều động, bố trí 14 cán bộ chiến sỹ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn tại 2 địa bàn là thị trấn Ngọc Lặc và xã Minh Sơn. Trong đó, điều động bố trí 10 đồng chí đến đảm nhận công tác tại thị trấn Ngọc Lặc và 4 đồng chí đảm nhận công tác tại xã Minh Sơn.

 

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn cho các CBCS

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc đã chúc mừng 14 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Đồng thời, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các đơn vị được bố trí Công an chính quy đến đảm nhiệm chức danh Công an xã nhanh chóng bố trí nơi làm việc, tổ chức bàn giao, tiếp nhận công việc, trang thiết bị, phương tiện được trang bị để lực lượng Công an chính quy tiếp cận công việc mới được thuận lợi. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, lực lượng Công an chính quy đến đảm nhiệm công việc mới bước đầu sẽ có nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, chính vì vậy Công an huyện Ngọc Lặc và các đơn vị có liên quan cần thường xuyên quan tâm, phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ để các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Tác giả: Văn Thiện