Huyện Vĩnh Lộc: Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019

Sáng 26/12/2019, Huyện uỷ, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2019…

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trong năm 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp công tác, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự ATXH, xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Trong đó Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, kế hoạch về công tác quốc phòng, an ninh của địa phương. Đồng thời luôn quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất tượng, hiệu quả hoạt động của các Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục Quốc phòng- An ninh; Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ; kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của BCĐ 138 huyện..vv..

 

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cũng được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các ngành, các đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; các mặt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự ATXH được đảm bảo. Công tác diễn tập, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai; xây dựng lực lượng vũ trang… luôn được quan tâm đúng mức.

 

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố vững chắc; pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền.

 

Các tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc
 trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019

 

Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019, huyện Vĩnh Lộc có 16 tập thể và 26 cá nhân được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen./.

Tác giả: Huy Hoàng