Huyện Yên Định chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương

Sáng 18/10/2023, UBND huyện Yên Định tổ chức Hội nghị trực tuyến xây dựng mô hình “Chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và quản lý giáo dục, cảm hóa đối tượng chấp hành án tại cộng đồng”.

Hiện nay, huyện Yên Định có 369 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng, cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo 138 huyện đã luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn huy động cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng. Bước đầu đã tạo được sự đồng thuận, tham gia tích cực, hiệu quả trong Nhân dân, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về công tác tái hòa nhập cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực.

     

Toàn cảnh Hội nghị

Riêng Công an huyện đã tham mưu và phối hợp triển khai xây dựng mô hình giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Trong đó, đã xây dựng 2 mô hình “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù” trên địa bàn xã Yên Trường; “Các ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng và quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng” ở xã Định Hưng. Các mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực, các thành viên tham gia mô hình đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quan tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người tái hào nhập cộng đồng; thường xuyên quan tâm động viên, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng động chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tái phạm tội, góp phần vào công tác bảo đảm ANTT… Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, các mô hình này đã giúp đỡ hàng chục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương…

Tại Hội nghị, huyện Yên Định đã triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình “Chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương” và “Quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng chấp hành án tại cộng đồng 3+1”, nhằm: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế địa phương. Mỗi xã, thị trấn, thôn, khu phố, các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân phấn đấu, giúp đỡ, tạo điều kiện giúp người chấp hành xong án phạt tù trở về trên địa bàn mình quản lý, để họ có động lực vươn lên, vượt qua mặc cảm, tự ti về quá khứ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tu dưỡng, rèn luyện, có công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, sớm tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm thiểu tỷ lệ tái phạm tội và các vi phạm pháp luật khác. Quá trình triển khai thực hiện mô hình phải được gắn liền với việc tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả tránh hình thức.

Mục tiêu đặt ra của huyện là phấn đấu 100% số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương có công ăn việc làm, cuộc sống ổn định, không có trường hợp tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tác giả: Đình Hợp
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu