Huyện Yên Định: Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 31/12/2019, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Yên Định đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020…

Năm 2019, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Quốc phòng – An ninh của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều nội dung, cương trình, kế hoạch công tác Quốc phòng – An ninh, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, lực lượng Công an, quân đội huyện đã phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh góp phần xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2019, huyện Yên Định có 15 tập thể và 16 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019 được các cấp các ngành khen thưởng

Phát huy kết quả đạt được, sang năm 2020, huyện Yên Định đã đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung tăng cường xây dựng, củng cố tiềm lực QP – AN, xây dựng, củng cố, gắn kết thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Quy hoạch tổng thể cơ sở QP – AN gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng xây dựng 2 ngành Quân sự, Công an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo sự chuyển biến vững chắc về phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác./.

Tác giả: Huy Hoàng