Kiểm tra huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Với mục đích đánh giá khách quan, toàn diện năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật, kỹ năng chỉ huy, tác chiến và rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sức chiến đấu cho CBCS, sáng 19/5/2023, Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác huấn luyện định kỳ nghiệp vụ chữa cháy và CNCH 6 tháng đầu năm 2023 cho gần 100 CBCS trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH tại Công an các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh

Nội dung kiểm tra gồm lý thuyết và thực hành, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện quy trình, nguyên tắc chữa cháy và CNCH; chức trách, nhiệm vụ của người chỉ huy; CBCS tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn; CBCS khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH; các nội dung về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH tại đơn vị và kiểm tra thể lực của CBCS với vòi chữa cháy và lên xuống tháp tập...

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật cá nhân chữa cháy, kỹ thuật cá nhân cứu nạn cứu hộ như thao tác buộc dây CNCH; kỹ thuật mặc bộ quần áo chữa cháy và CNCH chuyên dụng kèm bộ mặt nạ phòng độc cách ly; kiểm tra kỹ thuật rải vòi chữa cháy; triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Từ kết quả kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho CBCS sẽ góp phần đánh giá đúng chất lượng, kết quả học tập, tập luyện, huấn luyện và khả năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ chiến thuật của lực lượng chữa cháy và CNCH chuyên nghiệp, từ đó tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ chiến thuật và rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực cho CBCS nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác chữa cháy và CNCH trong thời gian tới.

CBCS tham gia kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và CNCH

Đây được xem là một trong những nội dung nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải thực hiện hằng năm để bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và thể lực cho CBCS, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu