Nhân dân tự giác giao nộp 4 kg pháo các loại và hàng chục khẩu súng tự chế cho công an huyện

Thời gian qua, Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân giao nộp gần 4 kg pháo các loại và hàng chục khẩu súng tự chế ...

Công an huyện Triệu Sơn kiểm tra, phân loại số pháo mà nhân giao nộp

 

Ngay từ đầu tháng 12/2019, Công an huyện Triệu Sơn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trong việc phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Đồng thời, tổ chức cho các tập thể, cá nhân đặc biệt là các hộ kinh doanh, học sinh ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt các loại pháo.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đến ngày 31/12/2019 đã có nhiều hộ dân đến giao nộp gần 4 kg pháo các loại, 10 khẩu súng tự chế và nhiều loại CCHT khác./.

Tác giả: Thái Thanh