TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC VÀ XÂM HẠI TRẺ EM

Ngày 13/5/2021, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5426/UBND-VX ngày 26/4/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuôi nước và xâm hại trẻ em trên địa ban tỉnh. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Công văn số 601/CAT-PV01 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuôi nước và xâm hại trẻ em...

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong đó thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Kế hoạch của Công an tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. 

Một số hành động được coi là xâm hại trẻ em.

 

Bên cạnh đó, Công an huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác rà soát, lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ bị xâm hại để có biện pháp quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn và hỗ trợ phù hợp. Chú trọng việc rà soát, phát hiện các vụ việc về xâm hại trẻ em để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; lựa chọn các vụ điển hình để tuyên truyền năng cao ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc xâm hại trẻ em, không để tồn đọng, kéo dài; thực hiện quy trình can thiệp, hỗ trợ đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

 

Cùng với đó, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh; huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biển quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt trẻ em nhỏ tuổi./.

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan