Công an thành phố Thanh Hóa thông báo kết quả phát hiện “ Xử phạt nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 21/5/2024 đến 31/5/2024

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về triển khai “Xử phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Công an thành phố Thanh Hóa thông báo các phương tiện có hành vi, vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát ANTT và ATGT trên địa bàn thành phố từ ngày 21/5/2024 đến 31/5/2024, cụ thể như sau:

 

STT

Thời gian vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

21-05-2024 10:22:34

Ô tô

36A-43287

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

2

21-05-2024 14:11:43

Ô tô

36A-04699

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

3

21-05-2024 15:09:53

Ô tô

36A-50138

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

4

21-05-2024 15:42:33

Ô tô

36C-24615

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

5

21-05-2024 16:10:33

Ô tô

30A-76425

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

6

21-05-2024 18:35:51

Ô tô

36A-24218

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

7

21-05-2024 19:17:03

Ô tô

36A-91691

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

8

21-05-2024 20:36:14

Ô tô

30F-58011

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

9

22-05-2024 05:18:09

Ô tô

30H-35445

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

10

22-05-2024 05:23:46

Ô tô

36A-04099

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

11

22-05-2024 08:11:23

Ô tô

36A-59568

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

12

22-05-2024 08:54:54

Ô tô

36A-43287

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

13

22-05-2024 10:24:01

Ô tô

30E-91830

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

14

22-05-2024 12:07:52

Ô tô

36A-09775

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

15

22-05-2024 18:39:40

Ô tô

36A-43752

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

16

23-05-2024 10:16:41

Ô tô

30E-90737

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

17

23-05-2024 11:05:01

Ô tô

36E-01046

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

18

23-05-2024 13:15:44

Ô tô

30G-29123

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

19

23-05-2024 16:02:29

Ô tô

36A-19386

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

20

23-05-2024 16:37:23

Ô tô

36A-47361

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

21

23-05-2024 16:57:47

Ô tô

36A-50097

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

22

23-05-2024 20:06:39

Ô tô

36A-40620

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

23

24-05-2024 07:06:44

Ô tô

36A-54931

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

24

24-05-2024 09:57:01

Ô tô

36A-31299

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

25

24-05-2024 10:15:01

Ô tô

36A-42409

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

26

24-05-2024 17:35:58

Ô tô

18A-26047

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

27

25-05-2024 10:23:07

Ô tô

36C-38503

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

28

25-05-2024 11:33:31

Ô tô

36A-42833

Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

29

25-05-2024 13:58:50

Ô tô

36D-01317

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

30

25-05-2024 15:33:27

Ô tô

36A-54980

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

31

25-05-2024 20:44:55

Ô tô

30G-17530

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

32

25-05-2024 21:25:11

Ô tô

36A-67442

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

33

26-05-2024 06:16:19

Ô tô

30E-43999

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

34

26-05-2024 09:15:17

Ô tô

36A-75374

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

35

26-05-2024 11:39:35

Ô tô

36H-07737

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

36

26-05-2024 14:02:07

Ô tô

30A-88299

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

37

26-05-2024 20:56:09

Ô tô

36C-30347

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

38

27-05-2024 09:54:25

Ô tô

36A-37735

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

40

27-05-2024 11:01:05

Ô tô

36A-68788

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

41

27-05-2024 11:57:34

Ô tô

36A-50894

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

42

27-05-2024 12:25:59

Ô tô

30F-72540

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

43

28-05-2024 11:42:24

Ô tô

36A-30356

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

44

28-05-2024 11:52:45

Ô tô

30G-30137

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

45

28-05-2024 12:28:04

Ô tô

36A-61828

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

46

28-05-2024 15:43:53

Ô tô

36A-19586

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

47

29-05-2024 11:18:45

Ô tô

36A-01021

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

48

29-05-2024 13:08:10

Ô tô

36A-88855

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

49

29-05-2024 14:46:50

Ô tô

36F-01093

Hạc Thành - Lê Lợi, Điện Biên, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

50

29-05-2024 15:23:45

Ô tô

36A-53556

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Tân Sơn, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

51

29-05-2024 16:08:25

Ô tô

36A-45982

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

52

29-05-2024 16:34:23

Ô tô

36A-96901

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

53

29-05-2024 17:47:31

Ô tô

36A-28146

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

54

29-05-2024 20:03:06

Ô tô

36A-07043

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

55

30-05-2024 06:54:27

Ô tô

36A-10812

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Tân Sơn, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

56

30-05-2024 07:47:50

Ô tô

36C-38998

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Tân Sơn, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

57

30-05-2024 08:40:29

Ô tô

37A-36764

Hạc Thành - Lê Lợi, Điện Biên, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

58

30-05-2024 10:11:14

Ô tô

36A-72844

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

59

30-05-2024 10:22:53

Ô tô

36A-47522

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

60

30-05-2024 11:12:59

Ô tô

30H-67570

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

61

30-05-2024 11:14:41

Ô tô

36A-23229

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

62

30-05-2024 14:32:20

Ô tô

30K-61830

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, TP Thanh Hoá

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

 

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến Đội CSGT-TT, Công an thành phố Thanh Hóa (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an cấp huyện (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Công an thành phố Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm./.

Tác giả: LNT-CATP Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu