CHẶN MẦM MỐNG TỘI PHẠM VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

 

Tác giả: N.T.T - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Nguồn: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu