Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phát động phong trào thi đua “3 có” trong đơn vị

Thực hiện Kế hoạch 425/KH-CAT-PC06 ngày 12/10/2022 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm “ 90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022  và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP; Kế hoạch số 402/KH-CAT-PX03 ngày 27/9/2022 của Giám đốc Công an tỉnh và Kế hoạch 6025/KH-C06-P1 ngày 31/8/2022 của Cục C06 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023); Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH  triển khai và phát động phong trào thi đua “3 có” trong đơn vị với tiêu đề “ 100% cán bộ chiến sỹ có thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, 100% cán bộ chiến sỹ có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, 100% cán bộ chiến sỹ có tài khoản Dịch vụ công trực tuyến”.

 

Ảnh minh họa: Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

hưởng ứng phong trào thi đua “3 có” tại đơn vị

Với việc triển khai phát động phong trào thi đua “3 có”, ngoài việc hưởng ứng các Kế hoạch của Công an tỉnh và Bộ Công an còn nhằm mục đích phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên,Cán bộ chiến sỹ đặc biệt là cán bộ Cảnh sát QLHC về TTXH trong thực hiện các chủ trương lớn của Nhà nước. Cán bộ chiến sỹ  trong đơn vị phải có trách nhiệm tìm hiểu để nắm rõ các nội dung liên quan đến chuyển đổi số quốc gia và các nội dung khác trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đồng thời tuyên truyền vận động người thân, nhân dân nơi cư trú thực hiện các nội dung “3 có” nêu trên.

Qua 2 ngày phát động ( từ ngày 21/10/2022 đến ngày 23/10/2022) 100% Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã thực hiện xong việc thu nhận hồ sơ làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, làm tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tài khoản Dịch vụ công trực tuyến. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tham mưu đề xuất Giám đốc Công an tỉnh triển khai phát động phong trào “3 có” trong toàn Công an tỉnh và đề xuất UBND tỉnh triển khai diện rộng trong toàn tỉnh.

Tác giả: Quỳnh Hương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu