Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa tỉnh

Ngày 25/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 13088/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa tỉnh Thanh Hóa.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và tại Thanh Hóa nói riêng, theo ý kiến đề xuất của Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, khẩn trương thành lập các chốt kiểm soát trên các quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện để quản lý, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn do mình quản lý, đặc biệt là tại các vị trí, địa bàn giáp ranh với các tỉnh ngoài và bố trí đủ lực lượng ứng trực 24/24 giờ; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các chốt kiểm soát trên các tuyến đường xã, liên xã để quản lý, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn do mình quản lý; đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào 17 giờ, ngày 26/8/2021 và báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan, tăng cường lực lượng tại các chốt kiểm soát liên ngành, các chốt trọng yếu của tỉnh trên các tuyến quốc lộ để siết chặt quản lý, tăng cường kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh; đặc biệt, cần kiểm tra các phương tiện lưu thông, kể cả xe cứu thương, xe công vụ, xe container... được cấp phép luồng xanh, không để lợi dụng, vi phạm quy định phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các sai phạm; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Tác giả: Theo thanhhoa.gov.vn
Nguồn: https://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2021-8-25/Tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-Covid-1937zx7s.aspx
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu