Công an Thanh Hóa sơ kết Kế hoạch cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa và xử lý thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật

Sáng 10/11/2023, Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch số 415 của Giám đốc Công an tỉnh về cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa và xử lý thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh...

Tại điểm cầu trung tâm, đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh dự, chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ khối điều tra phòng, chống tội phạm và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện về công tác cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa và xử lý thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2023 đến nay nêu rõ: Thời gian qua, cơ bản các đơn vị Công an trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, biện pháp theo Kế hoạch số 415. Qua  đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở trong công tác cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa và xử lý thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật. 100%  đơn vị Công an cấp huyện đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư, các đối tượng tù tha và các đối tượng có nguy cơ cao phạm tội, với sự tham gia của đại diện cấp ủy, chính quyền, đại diện các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đại diện phụ huynh của thanh thiếu niên hư...

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Qua công tác tuyên truyền, đến nay đã cảm hóa được 2.603/4.581 trường hợp (chiếm 56,82% so với tổng sô đôi tượng được đưa ra khỏi diện thanh thiếu niên hư). Trong đó, có nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo như: Công an huyện Quảng Xương đã xây dựng được Quy trình cảm hóa, giáo dục rất chi tiết trên cơ sở tình hình thực tế trên địa bàn, thiết lập hồ sơ với từng đối tượng thanh thiếu niên hư và quản lý tương đối chặt chẽ, đầy đù; Công an các huyện Triệu Sơn, Thiệu Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá, chấn chỉnh công tác hồ sơ quản lý, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư...

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị Công an trong tỉnh đã tập trung phân tích, làm rõ hơn về thực trạng tình hình và kết quả đạt được; chỉ rõ những tồn tại, khó khăn trong công tác cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa và xử lý thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm của đơn vị mình để các đơn vị tham khảo, nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả mà các đơn vị đạt được trong công tác cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa và xử lý thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhấn mạnh, những cố gắng và kết quả đạt được thời gian qua chỉ là bước đầu, trong thời gian tới nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT nói chung, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật nói riêng còn hết sức nặng đề, đòi hỏi lực lượng Công an phải hết sức nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đã đề ra. Trong đó, cần chủ động và tập trung làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa và xử lý thanh thiếu niên hư.

Cụ thể, Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác tổng rà soát, đưa vào diện quản lý toàn bộ nhóm thanh thiếu niên hư trên địa bàn, đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại số lượng, hồ sơ quản lý, nắm vững hoàn cảnh của các đối tượng được quản lý để thường xuyên gọi hỏi, răn đe và có các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật một cách hiệu quả, có chiều sâu.Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư, các đối tượng tù tha và các đối tượng có nguy cơ cao phạm tội, cùng với đó huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân, doanh nghiệp, nhà trường chung tay với lực lượng Công an quản lý, cảm hóa giáo dục thay đổi nhận thức của thanh thiếu niên hư, các đối tượng tù tha và các đối tượng có nguy cơ cao phạm tội, để các đối tượng trên tự chấm dứt các biểu hiện hư, vi phạm pháp luật qua đó góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu