Công an Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội

Chiều 23/11/2023, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì tổ chức Hội nghi giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội  trong Công an Thanh Hóa ..

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị đã tham mưu giúp Đảng ủy Công an tỉnh kiện toàn đội ngũ cộng tác viên gồm 20 đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đực tốt, có năng lực, trình độ về chuyên môn và có am hiểu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nắm bắt địa bàn, bản lĩnh trong công việc, nhanh nhạy trong năm bắt tổng hợp, phân tích phản ánh các luồng ý kiến, các thông tin về dư luận xã hội, tâm tư, nguyên vọng của CBCS và quần chúng nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự nổi cộm, nhất là đối với chủ trương, chính sách liên quan đến ANTT và xây dựng lực lượng CAND; hàng tháng sẽ tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng, dư luận xã hội. ..Mục đích nhằm giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị có thêm thông tin đánh giá đúng thực chất tình hình tư tưởng CBCS trên các lĩnh vực được giao. Từ đó chủ động các giải pháp tuyên truyền, định hướng và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các nội dung được phản ánh tại hội nghị, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị chủ động phân loại, tổng hợp theo từng nhóm vấn đề như: Nhóm nhạy cảm, bức xúc; nhóm vấn đề có tính chất thường xuyên…, trên cơ sở đó Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị sẽ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh để có biện pháp giải quyết thoả đáng, đúng quy định. để trả lời, định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, đường lối của pháp luật, của Nhà nước và các quy định của ngành Công an.

 

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, dưới sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, trong tháng 11/ 2023 tình hình tư tưởng cán CBCS trong toàn lực lượng cơ bản ổn định. Công tác nắm bắt dư luận xã hội đã được Công an đơn vị, địa phương thực hiện có nền nếp, đã phát hiện và nắm bắt được những vấn đề nóng, nhạy cảm, vấn đề được CBCS quan tâm.

Qua đó, giúp cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp có thêm thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời định hướng, giải quyết những vấn đề tư tưởng trước những luồng dư luận thông tin sai trái; chấn chỉnh, khắc phục các mặt yếu kém, hạn chế trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quy trình, chế độ công tác và văn hóa ứng xử của CBCS.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận tập trung phản ánh những vấn đề mới, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội.

 
Thượng tá Lê Văn Thu, Phó Trưởng Phòng công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thượng tá Lê Văn Thu, Phó Trưởng Phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh đề nghị thời gian tới các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục tham mưu cho Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, nhất là Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Nâng cao chất lượng công tác nắm, giải quyết, báo cáo tình hình tư tưởng CBCS nhất là tình hình tư tưởng liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 06 của Đảng ủy Công an Trung ương về chủ trương “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” cũng như những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến CBCS được dư luận và báo chí nêu; thực hiện tốt chế độ, chính sách, khen thưởng kịp thời, động viên, cổ vũ CBCS khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối công trình trọng điểm, lãnh đạo Đảng Nhà nước đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh, bảo đảm ANTT, TTATGT những tháng cuối năm 2023.

Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở quy định về quy tắc ứng xử chung của lực lượng CAND và đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng chuẩn mực đạo đức, đề ra quy định về tiêu chí giao tiếp ứng xử phù hợp với từng lực lượng, từng lĩnh vực công tác, để CBCS quán triệt thực hiện. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, lãnh đạo chỉ huy, thật sự là người gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng và kịp thời giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ; tăng cường bài viết đấu tranh phản ánh trước những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; chủ động kịp thời nắm tình hình dư luận xã hội, nhất là các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh mới. Quản lý chặt chẽ CBCS trong quá trình công tác, sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội; kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm quy trình, chế độ công tác để có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý theo quy định./.

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu