Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 4

Với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức dân tộc, văn hoá các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh cho đối tượng 4 trong Công an Thanh Hoá, sáng 14/9/2023, tại Trường cấp ba Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức khai giảng 5 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho 497 CBCS là đối tượng 4 đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh…

Trong thời gian 5 ngày tập huấn, các học viên sẽ được các giảng viên, giáo viên trường Học viện Dân tộc truyền đạt kiến thức về 6 chuyên đề gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tương 4 trong Công an Thanh Hoá năm 2023

Quá trình tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên còn được nghe báo cáo thực tế, trao đổi, tọa đàm và thảo luận các vấn đề liên quan trực tiếp đến các chuyên đề giảng dạy để viết bài thu hoạch. Kết thúc lớp bồi dưỡng, Ban Tổ chức sẽ cấp chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khoá học theo quy định.
Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ góp phần cập nhật, trang bị kiến thức cơ bản về dân tộc, văn hóa và các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc thiểu số cho CBCS là đối tượng 4 đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đó sẽ năng cao nhận thức, kỹ năng của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn có đông người dân tộc thiểu số sinh sống, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc./.

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu