Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

Sáng 8/10/2021, Đảng ủy Công an tỉnh và Trung tâm Chính trị TP.Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí là đối tượng kết nạp Đảng…

Trong thời gian 3 ngày (từ 8 – 10/10/2021) các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ được các giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hoá giới thiệu, truyền đạt những kiến thức cơ bản của 6 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam. 

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

 

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trang bị cho CBCS  là  quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam;  hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua đó, giúp các học viên xác định rõ động cơ, mục đích phấn đấu vào Đảng một cách đúng đắn, từ đó tự xây dựng cho mình phương hướng trong học tập, rèn luyện, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm đủ tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, các học viên sẽ viết bài thu hoạch nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, bồi dưỡng; Những học viên nào đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học./.

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu