Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc

Sáng 12/8/2022, Ban chỉ đạo 138 huyện Hậu Lộc đã long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 tại xã Liên Lộc. Tham dự Ngày hội có đại diện lãnh đạo một số ban ngành; lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND;BCĐ 138 huyện và quần chúng Nhân dân xã Liên Lộc...

Xã Liên Lộc nằm ở phía Đông của huyện Hậu Lộc, có diện tích tự nhiên là 495,29 ha, với 1.200 hộ, 4.680 nhân khẩu. Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Liên Lộc đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng các mô hình tự quản về ANTT tại khu dân cư và đã đạt được những kết quả quan trọng.

 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được khen thưởng


Theo đó, xác định việc duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trước hết là người đứng đầu; là biện pháp cơ bản, quan trọng để đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, Ban chỉ đạo ANTT Công an xã Liên Lộc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân, đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân đăng ký và cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT tại khu dân cư. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, các điển hình tiên tiến tại địa bàn dân cư, cũng như trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đảm bảo ngày càng đa dạng về nội dung, hình thức, phương pháp triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng.Tiêu biểu như: mô hình “Dòng họ Mai Danh tự quản”; mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư  và mô hình “Tổ ANTT, ANXH”. 
Ông Lý Bách Chiến, Chủ tịch UBND xã Liên Lộc cho biết: Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng của các ngành, đoàn thể, các thôn, cụm dân cư, các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, lượng Công an xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào, tích cực tham mưu cho Đảng ủy và UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác ANTT, quản lý tốt địa bàn, đối tượng, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về ANTT.
Nhân dịp này, có 3 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen. Ngoài ra, có 15 gia đình được tặng quà nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ./.

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu