Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Tổ chức tuyên truyền lưu động và thực tập phương án PCCC tại Khu Công nghiệp Tây Bắc ga

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021), Sáng 29/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tổ chức kiểm tra, thực tập phương án PCCC và tuyên truyền lưu động tại Khu Công nghiệp Tây Bắc ga, phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa...

Theo đó, đơn vị đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đến kiểm tra hệ thống máy bơm phục vụ PCCC, hệ thống các họng nước PCCC; việc tổ chức các hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội ngũ PCCC cơ sở tại các công ty  trong khu vực Khu công nghiệp. Trực tiếp tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, thực tập các phương án bảo đảm an toàn PCCC và kiểm tra hệ thống trang bị, bảo trì, bảo dưỡng của các hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy; các giải pháp chống cháy; kiểm tra đường thoát nạn trong khu vực xưởng sản xuất, hệ thống điện của các xưởng sản xuất tại Công ty TNHH South Asia Garments Limited.

Phòng Cảnh sát PCCCCNCH phối hợp tuyên truyền và kiểm tra, thực tập 
phương án PCCC tại Khu Công nghiệp Tây Bắc ga

 

Đặc biệt, trong dịp này, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tổ chức buổi tuyên truyền lưu động trong khu vực Khu Công nghiệp Tây Bắc ga. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, một số nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật khác về PCCC; kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo an toàn PCCC mùa nắng nóng như: an toàn PCCC trong việc sử dụng gas, thiết bị điện, thắp hương thờ cúng; những kỹ năng cơ bản về PCCC và thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà cao tầng; hướng dẫn tính năng, tác dụng và thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ; các giải pháp ngăn cháy lan và đặc biệt lưu ý, khi xảy ra cháy nổ phải nhanh chóng báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời chủ động phòng ngừa, sẵn sàng chữa cháy có hiệu quả.

Thông qua buổi tuyên truyền lưu động đã cung cấp  cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhất là lực lượng PCCC ở các cơ quan, doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong công tác PCCC./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến