Tăng cường kiểm tra, giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa vi phạm

Chiều 09/6, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định.

Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định nêu rõ: Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là việc phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp trên; đồng thời tập trung ban hành các nghị quyết, chỉ thị có tính chất xuyên suốt cả nhiệm kỳ; giải quyết những việc khó, tồn đọng, kéo dài nhiều năm, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để phòng ngừa chung.

  Lãnh đạo Huyện ủy Yên Định báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động, nỗ lực, khắc phục những yếu kém đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường… Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện khá đồng bộ, có hiệu quả; việc công khai, minh bạch trong hoạt động được các cấp, ngành thực hiện nghiêm; việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định… Những kết quả đạt được trong công tác này những năm qua đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thành viên đoàn công tác tham gia ý kiến đánh giá về kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của huyện Yên Định

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã kiểm tra kĩ, toàn diện các nội dung, như: Việc lãnh chỉ đạo và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc lãnh chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra, thực hiện kiến nghị của kiểm toán, xử lý các vụ việc; tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, tiêu cực. Việc giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo về tham nhũng, tiêu cực và xử lý thông tin về vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực do các cá nhân, tổ chức phát hiện, phản ánh, kiến nghị và các nội dung khác liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh khẳng định, việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là để phòng ngừa vi phạm, phòng ngừa từ sớm, từ xa không để xảy ra các vụ việc, loại trừ khả năng, cơ hội dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, không phải để xảy ra tham nhũng, tiêu cực rồi mới xử lý. Chính vì vậy việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát cần phải được tiến hành thường xuyên, bài bản, với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm cao.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Huyện ủy Yên Định cần bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung như: Cần cụ thể bằng số liệu, hệ thống văn bản công tác triển khai các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực cần nêu rõ, nêu cụ thể kết quả xử lý để thấy được sự quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát cũng cần được nêu cụ thể về số liệu, kết quả xử lý vi phạm (nếu có) để thể hiện sự nghiêm minh trong công tác phòng, chống, xử lý vi phạm về tham nhũng, tiêu cực; kết quả kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực cũng cần phân loại theo mức độ; nêu cụ thể, xác định rõ vai trò tham gia trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của MTTQ và các ban, ngành đoàn thể, Nhân dân; nêu rõ trách nhiệm chỉ đạo của người đứng đầu, tính nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu, việc xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...Tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để giáo dục, răn đe và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tiếp thu, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Bí thư Huyện ủy Yên Định đã tiếp thu các ý kiến và những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà đoàn công tác đã nêu; đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Trưởng đoàn công tác và chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để làm tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới./.

Tác giả: Đình Hợp
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu