Tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an cấp huyện

Thực hiện chương trình công tác tập huấn PCCC năm 2023, sáng 09/11/2023, Công an tỉnh tổ chức Lớp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH 6 tháng cuối năm 2023 cho các đồng chí là lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phụ trách công tác PCCC và CNCH...

Trong thời gian 3 ngày tập huấn, các học viên đã được phổ biến, quan triệt các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chữa cháy và CNCH; lý thuyết về công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH; đồng thời được thực hành kỹ, chiến thuật chữa cháy và CNCH; thực hành phương án chữa cháy, CNCH của cơ quan Công an đã được xây dựng và phê duyệt.

Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và Công an cấp huyện

Thông qua chương trình tập huấn sẽ góp phần trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác PCCC và chỉ huy chữa cháy cho các đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác PCCC và CNCH của các đơn vị Công an trong tỉnh. Từ đó vận dụng kiến thức vào tình hình thực tế, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Minh Phương – Cao Hường
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu