Thanh Hoá: Nhân rộng thêm những “Cổng trường an toàn giao thông”

   Bám sát Chương trình phối hợp số 11 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 - 2025”, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội ở địa bàn cơ sở trong toàn tỉnh xây dựng, ra mắt và duy trì có hiệu quả hoạt động của 83 mô hình “Cổng trường ATGT”, tính riêng trong thời gian gần đây (từ ngày 23/11/2023 đến ngày 30/11/2023), tại địa bàn các huyện Thọ Xuân, Bá Thước, Thường Xuân, Quảng Xương và thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt hoạt động đối với 08 mô hình "Cổng trường ATGT" tại các nhà trường.

Ra mắt mô hình “Cổng trường ATGT” tại trường tiểu học Xuân Sinh, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân

Ra mắt mô hình “Cổng trường ATGT” và tổ chức tuyên truyền, tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học Thị trấn Thường Xuân và Trường THPT Cầm Bá Thước huyện Thường Xuân

Lễ công bố ra mắt mô hình “Cổng trường ATGT” tại trường Tiểu học Thị trấn Cành Nàng,  huyện Bá Thước

Lễ công bố ra mắt mô hình “Cổng trường ATGT” tại trường Trung học Cơ sở Bắc Sơn, Trung học Cơ sở Xi Măng và Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn của Thị xã Bỉm Sơn

Lễ công bố ra mắt mô hình “Cổng trường ATGT” tại trường THCS Quảng Đức, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương

   Việc xây dựng và duy trì hiệu quả hoat động của mô hình “Cổng trường ATGT” có một vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn trong việc xây dựng môi trường, cũng như hình thành văn hoá thói quen tham gia giao thông an toàn, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT và làm giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, sinh viên nhất là không để xảy ra  tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường học. Do vậy, mô hình này tiếp tục được lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá phối hợp cùng với các nhà trường, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng duy trì và nhân rộng nhiều hơn trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới./.

Tác giả: Trần Văn Thọ - PC08
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu