Tổ chức huấn luyện bơi cứu nạn, cứu hộ, bơi chiến thuật năm 2021

Nhằm rèn luyện, nâng cao khả năng thực hành kỹ thuật bơi cứu nạn, cứu hộ, bơi chiến thuật trong thực tế chiến đấu cho CBCS trong đơn vị, sáng 04/10/2021, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã tổ chức huấn luyện bơi cứu nạn, cứu hộ, bơi chiến thuật năm 2021 cho gần 200 CBCS trong đơn vị…
Theo đó, lớp huấn luyện bơi cứu nạn, cứu hộ, bơi chiến thuật do Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức diễn ra trong vòng 13 ngày. Các nội dung huấn luyện, gồm: Kỹ thuật bơi cơ bản; kỹ thuật bơi cứu nạn, cứu hộ; kỹ thuật bơi bao gói và kỹ thuật bơi chiến thuật đội hình. Kết thúc nội dung huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện và xác định đây là tiêu chí để phân loại cán bộ trong năm 2021.
Toàn cảnh lễ khai mạc lớp huấn luyện
Để bảo đảm an toàn trong quá trình huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động đã thành lập Ban chỉ đạo lớp huấn luyện; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị chức năng trong việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, quản lý số CBCS tham gia lớp huấn luyện.

Các hình ảnh tại buổi huấn luyện 
Riêng về các nội dung huấn luyện bơi, Phòng Cảnh sát cơ động đã yêu cầu đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các nội dung, chương trình huấn luyện cho phù hợp với tình hình thực tế chiến đấu của đơn vị. Trong đó, tập trung huấn luyện diễn tập thực hành các phương án tác chiến; diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; huấn luyện kỹ, chiến thuật trên các loại địa hình, địa bàn để trang bị cho CBCS các kỹ năng bơi chiến thuật và sức khỏe dẻo dai để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Tác giả: Văn Thiện
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu