Sức mạnh thế trận an ninh nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” là kết tinh của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, tinh thần yêu nước nồng nàn của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Trong đó lực lượng CAND đã có đóng góp quan trọng khi xây dựng thành công thế trận an ninh nhân dân.

Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ; trong đó lực lượng công an xác định: “Công tác bảo vệ chiến dịch Điện Biên Phủ là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn này”.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã tích cực tổ chức cuộc vận động với khẩu hiệu "3 không" ở miền Bắc, phong trào "Ngũ gia liên bảo" để bảo vệ an ninh trật tự thôn, xóm ở miền Nam.

Những phong trào này nhanh chóng phát triển ra toàn quốc trở thành phong trào "Phòng gian bảo mật" với nội dung: "Bảo vệ bí mật, tài sản của Đảng, Nhà nước; bảo vệ nội bộ; bảo vệ trị an xã hội". Từng đơn vị tổ chức ra các ban bảo vệ dân công, phổ biến cho nhân dân cách thức phòng, chống do thám, điều tra của địch; quy định việc đi lại, tiếp xúc giao dịch.

Từ cuối năm 1953, lực lượng Công an đã phối hợp với các lực lượng phát động quần chúng nổi dậy, phá hàng trăm ban tề, diệt nhiều tên ác ôn, mở rộng vùng tự do và khu du kích của ta.

Tiêu diệt, bắt sống và buộc ra hàng gần 4.000 tên phỉ, thu giữ hàng nghìn khẩu súng và các phương tiện thông tin liên lạc. Đánh bại âm mưu “phỉ hóa toàn dân” của địch ở các địa bàn trọng điểm.

Có thể nói việc xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc có ý nghĩa quyết định bảo đảm bí mật của chiến dịch, giữ vững thế chủ động. Đây là yếu tố quan trọng giúp ta giành thắng lợi hoàn toàn sau 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ. Những đóng góp trong chiến dịch Điện Biên Phủ trở thành bài học lớn để lực lượng công an nhân dân tiếp tục vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: Truyền hình CAND
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu