UBND huyện Nông Cống gửi văn bản cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an tỉnh trong công tác phòng, chống dịch

Ngày 15/9/2021, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an tỉnh Thanh Hóa đối với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Nông Cống...

Trong văn bản, UBND huyện Nông Cống nêu rõ: Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nông Cống diễn biến rất phức tạp. Thực hiện chủ trương của tỉnh về việc hỗ trợ, giúp đỡ huyện Nông Cống triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử các cán bộ, chiến sỹ về để hỗ trợ, giúp đỡ huyện trong thực hiện các nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua. Các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa đã cùng với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ngành cấp tỉnh nên đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện đã được kiểm soát.

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống, trận trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; cảm ơn, ghi nhận công sức, sự đóng góp của các đồng chí cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa đã về hỗ trợ huyện trong thời gian vừa qua.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe, tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, chung tay cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh chiến thắng dịch bệnh, đem lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân và sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến