Sẵn sàng các điều kiện để thực thi Luật Căn cước từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý dân cư, cải cách hành chính. Đến thời điểm này, Công an Thanh Hoá đã hoàn thành các hạng mục chuẩn bị, sẵn sàng mọi điều kiện để triển khai Luật Căn cước.

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu