CÓ ĐƯỢC XEM KẾ HOẠCH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM KHI BỊ CẢNH SÁT GIAO THÔNG DỪNG KIỂM TRA

Thời gian gần đây, nhiều người tham gia giao thông khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước nói chung và lực lượng CSGT Thanh Hoá nói riêng khi bị dừng xe kiểm tra, lập tức yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải xuất trình kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm mới chấp hành làm việc. Thậm chí, có trường hợp đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian, quay vi deo, chụp ảnh, không tuân thủ theo yêu cầu kiểm tra, đặc biệt đối với một số người điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia còn có hành động chống lại, tấn công lực lượng CSGT khi bị kiểm tra. Vậy, người bị CSGT dừng xe kiểm tra có được xem trực tiếp kế hoạch tại chốt không?

Theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Thông tư 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định rõ nội dung Công khai của Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hình thức công khai.  

 

 

 

Khoản 1, Điều 5, Thông tư 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định nội dung Công khai của Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như sau:

Nội dung công khai

Quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính.

Tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại trực ban, hòm thư góp ý của cơ quan Công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính.

Trang phục, số hiệu Công an nhân dân và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ được công khai theo quy định.

Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, gồm các nội dung cụ thể sau: Tên đơn vị; tuyến đường; các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; thời gian thực hiện.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính

Quyền và nghĩa vụ của công dân khi cán bộ, chiến sỹ thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính.

 

Tuy nhiên, tại điều 6, Thông tư 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định nội dung công khai, cơ quan Công an áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức sau đây:

Hình thức công khai

Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan Công an.

Đăng Công báo.

Niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an

Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Thông qua việc tiếp công dân; họp báo; thông cáo báo chí; hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

 

          Mọi hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT trên các tuyến đường bộ của tỉnh được các đơn vị  đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hoá.

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hoá đăng tải kế hoạch tuần tra kiểm soát

 

           Như vậy, người dân được xem kế hoạch, chuyên đề của lực lượng CSGT thông qua các hình thức công khai đã được quy định tại tại điều 6, Thông tư 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an. Chưa có quy định nào yêu cầu CSGT khi làm nhiệm vụ trên tuyến phải xuất trình kế hoạch đề người dân kiểm tra khi bị dừng phương tiện để kiểm soát./.

Tác giả: Trần Văn Thọ - PC08
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu