Công an huyện Ngọc Lặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID và tuyên truyền 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai một số nội dung, phương án thực hiện quy định của Luật cư trú về việc sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 31/12/2022. Công an huyện Ngọc Lặc đã tổ chức các đợt tuyên truyền cho người dân về các phương thức thay thế sổ hộ khẩu…

Để tạo điều kiện cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến quản lý cư trú, Công an huyện Ngọc Lặc đã tăng cường tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan thực hiện 7 phương thức sử dụng thông tin cá nhân thay thế yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Trong đó, thẻ CCCD là một trong các giấy tờ để xác định thân nhân và nơi cư trú của công dân thay thế cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giúp cho người dân hiểu rõ hơn về lợi ích của việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy cũng như lợi ích của thông tin quốc gia về dân cư. 

Trước đó, cùng với Công an các địa phương trong tỉnh, Công an huyện Ngọc Lặc đã tập trung thực hiện các đợt cao điểm trọng tâm là cấp CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử. Đây chính là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú của công dân và cũng là 2 trong 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu. Đồng thời tập trung rà soát, kiểm tra, bổ sung hồ sơ, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch sống”. 

Công an huyện Ngọc Lặc bố trí các điểm hướng dẫn người dân cài đặt VneID – một trong 7 phương thức mới thay thế cho sổ hộ khẩu

Đến nay, Công an huyện Ngọc Lặc đã tổ chức thu nhận, cấp hơn 112.000 thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân; thu nhận và cấp gần 25.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân; cơ bản đã hoàn thành thu thập, đồng bộ và duy trì cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu thông tin của  công dân huyện Ngọc Lặc lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với đặc thù là địa bàn một huyện miền núi, trình độ sử dụng công nghệ và trang bị thiết bị smart phone của người dân trên địa bàn huyện còn hạn chế và chưa đồng đều, việc thực hiện các thao tác trên dịch vụ công của người dân còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần “hết lòng vì Nhân dân phục vụ”, Công an huyện đã chủ động bố trí các điểm hướng dẫn tuyên truyền cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân trên địa bàn huyện để từ đó người dân có thể chủ động thao tác và nắm rõ các bước quy trình, quy định khi giao dịch hành chính dân sự qua dịch vụ công. Đối với những người dân chưa đủ các điều kiện để cấp CCCD gắn chíp và mở tài khoản định danh điện tử, Công an huyện đã chủ động rà soát và phát số thông báo định danh cá nhân để công dân chủ động sử dụng thông tin cá nhân trong các giao dịch hành chính dân sự. Bên cạnh đó, lực lượng Công an các xã, thị trấn luôn sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ cung cấp và xác nhận  về cư trú cho người dân khi có yêu cầu.

Lực lượng Công an thị trấn Ngọc Lặc đến tận nhà cấp giấy thông báo số định danh cá nhân cho công dân

Thời gian tới, Công an huyện Ngọc Lặc đang tập trung tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành địa phương chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phụ trách có nội dung liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế; trang bị và đồng bộ hóa các trang thiết bị để có thể khai thác thông tin công dân bằng các phương thức thay thế mới cho sổ hộ khẩu. Công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu đảm bảo thông suốt, an ninh, an toàn thông tin. Tiếp tục tập trung rà soát, tổ chức cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử, cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân theo yêu cầu của công dân đảm bảo đầy đủ, nhanh chóng, chính xác./.                                                                             

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu