Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC tại thị xã Nghi Sơn

Sáng 20/3/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã thực hiện chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại thị xã Nghi Sơn và Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2020-2022.

Sáng 20-3, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã thực hiện chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại thị xã Nghi Sơn và Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2020-2022.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế công tác PCCC&CNCH tại Cảng cá Hải Châu.

Tham gia và làm việc cùng đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBND thị xã Nghi Sơn; các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát khảo sát công tác bảo đảm PCCC tại Khách sạn Đại Dương, phường Hải Hòa.

Đoàn đã khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã về công tác PCCC bao gồm: Cảng cá Hải Châu; Khu dân cư xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC tại phường Hải Hòa; một số khách sạn, siêu thị, cửa hàng điện máy.

Tại các địa điểm khảo sát, đoàn đã kiểm tra việc bảo đảm an toàn PCCC và phòng, chống cháy nổ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC; kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ cho công tác PCCC của các cơ sở, đơn vị.

Đoàn giám sát khảo sát mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng tại phường Hải Hòa.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN trình bày báo cáo việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC giai đoạn 2020-2022. Theo đó, trên địa bàn thị xã hiện nay có 2.054 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có khoảng 160 cơ sở nguy cơ cháy nổ.

Ngoài ra, có 3.489,4 ha rừng tự nhiên, 11.403,13 ha rừng trồng, trong đó diện tích rừng có nguy cơ cháy rất cao là: 3.220,37 ha.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.
Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Tiến Dũng báo cáo, giải trình việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC của địa phương.

UBND thị xã Nghi Sơn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền về công tác PCCC. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn; trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, phòng, đơn vị, UBND xã, phường trong việc phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC cho Nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC được đẩy mạnh; xây dựng, duy trì 4 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 10 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Trong giai đoạn 2020-2022 đã kiểm tra 2.389 lượt cơ sở, xử phạt 246 trường hợp vi phạm. Xảy ra 20 vụ cháy nhưng không có thiệt hại về người. Tại các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Nghi Sơn và các KCN xảy ra 5 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phát biểu tại buổi giám sát.

 

Lãnh đạo Công anh tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Nghi Sơn và các KCN đã nghiêm túc thành lập đội PCCC cơ sở; ban hành các nội quy, biển báo, biển cấm... về PCCC trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến nay có 3 doanh nghiệp đã thành lập và duy trì đội PCCC chuyên ngành. Trang thiết bị và phương tiện PCCC được các doanh nghiệp đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành đã được trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ việc tổ chức chữa cháy kịp thời, giải quyết được hậu quả của các vụ cháy, nổ gây ra. Công tác kiểm tra an toàn về PCCC được thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát đã nêu ý kiến và được lãnh đạo thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN giải trình, làm rõ thêm một số nội dung.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến kết luận buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến ghi nhận những kết quả mà thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN đạt được trong việc chấp hành pháp luật về PCCC.

Đồng chí đề nghị địa phương, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền về công tác PCCC. Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường quản lý Nhà nước về công tác PCCC và CNCH với yêu cầu ngày càng cao hơn.

Đối với thị xã Nghi Sơn, cần nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng tại các phường, xã, đổi mới công tác tuyên truyền về công tác PCCC tới các tầng lớp Nhân dân; xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn và phương án chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” hằng năm; tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại các phường, xã, cơ quan, đơn vị, các cơ sở, doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tiêu chí thường xuyên, đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác PCCC, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ mùa du lịch năm 2023, trong đó ưu tiên cho Khu du lịch biển Hải Hòa, các cơ sở lưu trú, các chợ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Công tác bảo đảm PCCC mùa du lịch năn 2023 cần được tăng cường.

Đối với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác PCCC, phòng chống cháy nổ tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở trong phạm vi quản lý. Hướng dẫn chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế lập hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC. Thẩm định nghiêm túc, chặt chẽ việc cấp phép đầu tư, xây dựng bảo đảm các quy định về PCCC.

Các doanh nghiệp thường xuyên kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả của đội chữa cháy cơ sở. Hàng năm, rà soát, bảo dưỡng, bổ sung thay thế các thiết bị chữa cháy không đảm bảo; tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn cho người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp.

Các kiến nghị của UBND thị xã Nghi Sơn, Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN sẽ được Đoàn giám sát tiếp thu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và gửi tới kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Tác giả: Mạnh Cường
Nguồn: Báo Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến