Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BCA quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH trong Công an nhân dân

Ngày 25/02/2023, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ công an quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH trong Công an nhân dân.

 

Tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng C07 chủ trì Hội nghị; thành phần tham dự có đại diện Văn phòng Bộ Công an và lãnh đạo, cán bộ các phòng nghiệp vụ thuộc C07. Tại điểm cầu Công an Thanh Hóa tham dự có đồng chí Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Phòng PC07 và chỉ huy cấp Đội thuộc Phòng PC07, đại diện lãnh đạo Công an cấp huyện, chỉ huy Đội Cảnh sát Cảnh sát QLHC về TTXH thuộc Công an cấp huyện tham dự Hội nghị.
 

Đồng chí Phó Cục trưởng C07 triển khai các quy định tại Thông tư

Nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong công tác chữa cháy và CNCH của lực lượng Công an nhân dân, ngày 13/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BCA quy định về Công an huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH trong Công an nhân dân (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/03/2023). Thông tư gồm 04 Chương với 14 Điều, quy định cụ thể về đối tượng, hình thức, nội dung, chương trình, thời gian và việc tổ chức huấn luyện, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện cũng như các vấn đề có liên quan đến công tác này.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng C07 đã nhấn mạnh về sự cần thiết trong việc ban hành Thông tư, trực tiếp phổ biến, quán triệt các quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BCA và đồng thời hướng dẫn các nội dung triển khai thực hiện công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, giải những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác huấn luyện tại một số Công an địa phương.

Hội nghị diễn ra tại các điểm cầu Công an địa phương

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng C07 yêu cầu Công an địa phương khẩn trương phổ biến, quán triệt nội dung của Thông tư; đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH trong toàn lực lượng năm 2023 và những năm tiếp theo với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác chữa cháy và CNCH có đủ sức khỏe, bản lĩnh, nắm vững kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, góp phần xây dựng lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.

 

Tác giả: Phòng 5 - C07
Nguồn: Cục C07
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu