Hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi có cháy tại nhà cao tầng

Video hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi có cháy tại nhà cao tầng

 

Tác giả: Cao Hường
Nguồn: Cục C07
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu